Fri flyt av farer?

Motorferdsel i utmark kan øke. Presset kommer fra to ulike hold: Internasjonale traktatsforpliktelser, og ønske om lokalt selvstyre.

Motorferdsellov

Mer motor? Foto: Marianne Reusch

Bruken av vannscooter og snøscooter reguleres av forskjellige lover. Begge er i endring. Lovarbeidene er ikke synkronisert.

Vannscooter har vært forbudt å bruke siden 2001. Forbudet står i dag i småbåtloven § 40. Men Stortinget har ikke frie hender i lovarbeidet. Norge er bundet av internasjonale traktatsforpliktelser. Dersom det ikke er lov å bruke noe det er lov å kjøpe, kan det være et brudd på EØS-avtalen. Dette er bakgrunnen for at vannscooterforbudet nå er foreslått opphevet. Miljø- og sikkerhetshensyn skal isteden ivaretas gjennom en forskrift, med blant annet en forbudssone på 400 meter ut fra land.

Fritidskjøring med snøscooter har som hovedregel vært forbudt siden motorferdselloven § 3 trådte i kraft i 1978. Loven er nå foreslått endret, slik at utvalgte kommuner skal kunne bruke plan- og bygningsloven og legge til rette for lokale scootertraseer. Dette forslaget kommer ikke fra departementet, men fra en gruppe stortingsrepresentanter.

Motorferdselloven

Motorferdsel i utmark. Foto: Marianne Reusch

Plan- og bygningsloven: Kommunen kan planlegge for egne traseer til for eksempel scooterkjøring i kommuneplanens arealdel, og i reguleringsplan. Men planen alene er ikke tilstrekkelig. Motorisert ferdsel må ha grunneierens tillatelse. Uten samtykke må kommunen eventuelt ekspropriere arealet før scooterløypa kan realiseres.

Lokalt eller sentralt? Strandsonen er eksempel på at lokal arealforvaltning ikke alltid går som forutsatt. Etter 50 år med lovfestet byggeforbud, ble kommunenes mulighet til lokale dispensasjoner sterkt redusert. Statlige planretningslinjer (plan- og bygningsloven kapittel 6) er et virkemiddel for å gi overordnede føringer for kommunenes lokale arealplanlegging. Hvis motorferdselloven endres, gjenstår å se om kommunene får stå helt fritt, eller om det kommer nærmere rammer for de som velger å planlegge for motorferdseltraseer i utmark. Kommunene har uansett et stort ansvar. Som biologiprofessor Dag Olav Hessen skriver i Dagbladet, forvalter kommunene også arealene på vegne av dem som vil ha frihet fra støy. Og ikke bare for dem som vil kjøre.

Høringsfristen for den nye vannscooterforskriften utløper 17. april 2013. Endringsforslaget til motorferdselloven behandles første gang av Stortinget i morgen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s