Vern om stier og snarveier

Stier i boligstrøk er sårbare ved utbygging. Kommunen sitter på løsningene.

Stien sikret

Stien sikret. Foto: Marianne Reusch

Hvordan tar man vare på de små tråkkene som sikrer fri ferdsel i asfalterte strøk? Tenk hvilket kapillærnett av ferdselsårer vi kan få, hvis kommunen regelmessig sørger for å ta vare på flere passasjer gjennom byggeområdene og ut i marka.

Kommunenes ansvar Verktøykassen for å opprettholde stiene er rikt utrustet. Men mange av mulighetene ligger ubrukt. Kanskje av unødvendig frykt for at det er dyrt å sikre stiene? Som regel kan kommunen sikre gode løsninger til lav kostnad – hvis de vil.

En god plan Arealplaner danner grunnlaget for eierens påregnelige bruk av egen eiendom. Områder på privat grunn regulert til friareal, hensynssoner, stier eller turveier kan ikke grunneieren disponere fritt.

Kyststi

Nesodden kommune fikk skilte og merke kyststi i strandsonen – uten grunneierens samtykke. Foto: Marianne Reusch

Kommunens rolle Ofte kan kommunen sikre de små gangveiene ved enkle grep i byggesaksbehandlingen. Grunneieren har rett til å få bygge i samsvar med reguleringsplanen. Men det kan stille krav til byggingens utforming, slik at stiene opprettholdes. Der stiene ødelegges som følge av manglende søknad eller brudd på planen, kan stien sikres gjennom ulovlighetsoppfølgning, for eksempel ved å stille vilkår i en etterfølgende dispensasjon.

Prislappen for å verne de små stiene og gangveiene er ofte lavere enn mange er klar over. Arealer regulert til friområde, tursti o.l. kan gi lav eller ingen erstatning. Dette er årsaken til at grunneiere ofte finner det mer hensiktsmessig å inngå en avtale med kommunen, dersom det blir spørsmål om ekspropriasjon. Hjemmelen for ekspropriasjon etter en reguleringsplan gjelder i 10 år. Men selve planen er bindende også etter dette, både for bruk og verdsettelse av arealer.

Mot grunneierens vilje? Friluftsloven kan også i en viss grad brukes.  Merking og tilrettelegging av stier og løyper i utmark kan på visse vilkår gjøres uten grunneierens samtykke, se friluftsloven § 35. Denne bestemmelsen ble nylig satt på prøve. I juni 2012 avgjorde Høyesterett at Nesodden kommune hadde rett til å merke og skilte en kyststi over en privat eiendom. Stien i strandsonen gikk på det nærmeste bare litt over fem meter fra hushjørnet. Høyesterett vurderte området som utmark i friluftslovens forstand.

Sti

Privat vei og sti I 2012 fikk friluftsloven en ny regel i § 3a for å sikre ferdselsmulighetene ut i marka. Etter den nye regelen har folk lov å gå på vei og sti gjennom innmark som leder til utmark. I lovforarbeidene til denne nye bestemmelsen står det (Prop.88 L 2010-2011 om endringer i friluftsloven):

«Departementet antar at det vil være hensiktsmessig at kommunen i samråd med grunneier eller bruker setter opp skilt ved begynnelsen av veger og stier i innmark. Skiltet bør opplyse om hvorvidt vegen eller stien fører til utmark eller ikke, og om den fører til en veg eller opparbeidet sti, eventuelt at vegen eller stien ikke er egnet til henholdsvis riding, sykling eller liknende.»

Hvis grunneieren hindrer lovlig ferdsel eller setter opp stengsler, kan kommunen i medhold av friluftsloven § 40 pålegge grunneieren å rette det opp, eventuelt ilegge tvangsmulkt for å bringe forholdet i orden.

Spørsmål til denne artikkelen? Henvendelser kan rettes til post@allemannsretten.no

3 tanker om “Vern om stier og snarveier

  1. Tilbaketråkk: Folkehelsemeldingen og allemannsretten | allemannsretten.no

  2. Tilbaketråkk: Stiens rettsvern | allemannsretten.no

  3. Hos vår kommune har vi både nasjonalpark og naturvernområder. I naturvernområdet var det for noen år siden et skilt som opplyste om at det var forbudt å ri eller sykle på stiene på strenden. Der er det både sjeldne og fredede planter, og sjeldne insekter, bl.a. maurløve. Nå har det blitt tillatt sies det å ri der allikevel, med det til følge at de maurløvegropene som jeg har sett der i mange år ikke er der lenger fordi hester har blitt ridd der. Hvorfor har ikke forbudet mot ridning i området blitt opprettholdt? Området er Hvaler prestegårdsskog naturreservat. De samme rytterne har også fått tillatelse til å ri i lysløypa, noe jeg mener burde vært unngått for å hindre ødeleggelse av stier som også er lettere tilgjengelige for rullestoler, barnevogner og barn som lærer å sykle. Deler av lysløypa er gruslagt, og hardpakket grus er mye enklere å ta seg frem på enn grus som blir hakket opp av de store og tunge hestene. Jeg har etterspurt om de ikke kan ri på de andre stiene vi har her ute istedet, men da får jeg så mye kjeft av rytterne at det er helt utrolig. Etter min mening så burde det være unødvendig å ri i den lille sløyfa vi har med lysløype, men den eneste måten å få til dette på er at det er forbudt. Det er ikke så ofte vi har snø her, men da er det forbudt etter hva jeg leser meg til. Hvorfor er det ikke et forbud i lysløyper hele tiden? Eller så kunne de alternativt fått lage en ridesti ved siden av lysløypa.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s