Juss for gjerder

Hjelp — jeg har gjerde.

Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud. Uttrykket «paragrafjungelen» oppsto ikke uten grunn.

Gjerde

Gresset på den andre siden av gjerdet. Foto: Marianne Reusch

Grannegjerdelova fra 1961 gjelder gjerdehold mellom naboer. Utgangspunktet følger av § 6:

«Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv.»

Friluftsloven § 13 har forbud mot ulovlige stengsler. Etter denne bestemmelsen er det ikke lov å ha gjerde som vanskeliggjør allemannsrett og ferdsel, med mindre det tjener grunneierens berettigete interesser. 

Plan- og bygningsloven § 28-4 har regler om gjerdeplikt mot vei. Både rett, plikt og forbud mot gjerdehold kan også være forankret i reguleringsplan eller planbestemmelser.

Hva gjelder? Kort fortalt: Alle gjerdereglene gjelder i utgangspunktet samtidig. Men hva når gjerde er tillatt etter én lov og forbudt etter en annen? Da må reglene harmoniseres — som man sier i jussen.  Resultatet er at noen regler går foran, mens andre gjelder parallelt. Gjerdereglene i plan- og bygningsloven og friluftsloven går foran grannegjerdeloven, se § 1 annet ledd. Gjerder med hjemmel i plan- og bygningsloven vil normalt tjene eierens berettigede interesse, og er derved ikke i strid med friluftsloven. Og for alle gjerder av en viss størrelse gjelder plan- og bygningslovens regler for «tiltak» i § 1-6.

Gjerde med port

Svaret kan være port. Foto: Marianne Reusch

Søknadsplikt? Selv om man har behov for gjerde for å verne om sine interesser, vil man ikke alltid kunne sette opp gjerdet slik man ønsker. Mindre tiltak utendørs krever ikke søknad og tillatelse fra kommunen, dersom det er i samsvar med arealplan for området, plan- og bygningsloven § 20-3, første ledd, bokstav b. Men er gjerdet høyt og langt, hvis det sperrer stier, eller er i strid med plan, vil det kunne være søknadspliktig etter § 20-1. I strandsonen er det et generelt forbud mot nye tiltak, se plan- og bygningsloven § 1-8. For å oppføre et nytt gjerde i 100-metersbeltet, er det nødvendig med dispensasjon (§ 19-2). Hensikten med søknadsplikt både i strandsonen og andre steder, er at kommunen kan vurdere tiltaket mot andre interesser, og eventuelt stille vilkår for å minimere ulempene ved gjerdet. Sagt på en annen måte: Hvis spørsmålet er gjerde, kan svaret være port.

Utforming I en dom fra 1998 om ferdselsrett og gjerde i strandsonen, uttalte Høyesterett: “Stengsler i forbindelse med dyrehold vil regelmessig kunne utformes slik at ferdselsretten has i behold.”  Skilt som viser vei til passeringspunkter kan være til stor hjelp. Likeså gjerdeklyv og grinder. Og — det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Det står i dyrevelferdsloven § 15.

piggtråd

Piggtrådgjerder kan ikke brukes for å regulere dyrs atferd. Menneskers atferd, derimot… Foto: Marianne Reusch

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s