Teltreglene – FAQ

Vanlig stilte spørsmål om telting – og litt til

Telt

Friluftsloven § 11: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre…» Foto: Marianne Reusch

Hvor er det lov å telte? Uten grunneierens samtykke kan man i utgangspunktet  telte i utmark. Hovedregelen er at teltoppholdet ikke skal forstyrre beboernes fred. Teltet må uansett ikke plasseres nærmere enn 150 meter fra bebyggelse (friluftsloven § 9).

Hvor lenge kan teltet stå? Maksimalt to døgn, hvis man ikke har grunneierens samtykke til å bli lengre. Tidsbegrensningen på to døgn gjelder ikke på høyfjellet eller i områder fjernt fra bebyggelse, forutsatt at oppholdet ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe. (friluftsloven § 9 annet ledd).

Hva er «områder fjernt fra bebyggelse»? Under lovens forberedelse på 1950-tallet ble det diskutert om telting skulle være tillatt i ett eller to døgn. Men det var enighet om at en så streng tidsgrense ikke skulle gjelde i øde strekninger hvor det ville være vanskelig å innhente grunneierens samtykke. I dag kan kanskje uttrykket «fjernt fra bebyggelse» i lys av forhistorien tolkes som «utenfor mobildekning»?

Fjernt fra bebyggelse

Hyttedrømmen? Ettroms med stormkjøkken. Foto: Reusch

 

Hva betyr «nevneverdig skade eller ulempe»? Helt bagatellmessige ulemper vektlegges ikke, det skal noe mer til. Det er ikke bare grunneierens situasjon som skal vurderes. I en høyesterettsavgjørelse fra 2011 fikk en mann 6000 kroner i bot for å ha teltet 3-4 uker sammenhengene på statskogs grunn. Teltoppholdet var til ulempe for almennhetens friluftsinteresser i området.

Er det lov å telte for andre formål enn friluftsliv? Allemannsretten er i utgangspunktet formålsnøytral. Friluftslovens rettigheter kan benyttes til både nærings- og undervisningsvirksomhet, men friluftsliv er det sentrale. Friluftsloven fikk tilføyd en formålsparagraf (§ 1) i 1996, nesten 40 år etter at loven ble vedtatt. I den forbindelse ble det foreslått å forby kommersiell bruk av allemannsretten. Forslaget ble nedstemt. Formålsparagrafen utelukker ikke at allemannsretten benyttes til andre formål enn fritidsaktiviteter

Hva med skilt i utmark der det står «telting forbudt»? Forbud mot telting utenfor tilrettelagte plasser er også en vanlig begrensning. Teltforbud må ha hjemmel i lov eller forskrift, og kan ikke gjøres av grunneieren alene. På offentlige friområder begrenser ofte kommunene teltmulighetene, av hensyn til blant annet sanitærforhold og for at ikke andre brukergrupper skal fortrenges. I Kragerøskjærgården er det forbudt å telte i friluftsområdene. Telting er også forbudt i Fløyen-området i Bergen, og i flere av de kommunale friområdene i Kristiansand. På Langøyene i Nesodden kommune ble det også vedtatt en egen teltforskrift etter mange år med rus og fyll i tilknytning til langtidsteltere.

Litt historikk

Allemannsretten og teltreglene bygger på en avveiing mellom flere interesser, der friluftslivet og grunneierens interesser står sentralt. Om dette uttalte friluftskomiteen som i 1954 avga sin innstilling med utkast til friluftsloven (s. 60):

«Det er grunn til å vise atskillig forsiktighet med hensyn til reglenes nærmere utforming, særlig når det gjelder teltingen. […] En uhemmet adgang til telting på fremmed grunn vil kunne bety en urimelig hård belastning for grunneierne. […] Komiteen har lagt stor vekt på å finne frem til regler som tar rimelig hensyn til alle sider, og ikke fører til større inngrep i grunneierens rettigheter enn nødvendig for å fremme ferdselen og friluftslivet på en naturlig og samfunnsvennlig måte.»

Komiteen fremhevet at de anså det nødvendig å begrense adgangen til å slå opp telt i nærheten av bebodd hus og begrunnet dette blant annet med at det ikke ville være: «urimelig at de fastboende blir ytet en viss beskyttelse.»

Teltreglene endres?

Den 1. juli 2013 utløp høringsfristen for Miljødirektoratets utkast til en ny forskrift der det er foreslått en ny regel om rett til telting inntil 50 meter fra bebyggelse. Les min reaksjon på forslaget i Aftenpostens gjengivelse.

5 tanker om “Teltreglene – FAQ

  1. Tilbaketråkk: Teltreglene – FAQ : näthittat » Kanotnytt

  2. Tilbaketråkk: Telttur med barn (pakkeliste og tips) | Utetid

  3. Tilbaketråkk: Dette er allemannsretten | allemannsretten.no

  4. Tilbaketråkk: Demo | Allemannsretten

  5. Tilbaketråkk: 4 spennende sykkelferier – Eksamen i JOU152 – 532

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s