Er golfbaner innmark eller utmark?

Eller er spørsmålet feil stilt?

Friluftsloven løser ikke alt. Plan- og bygningsloven kan avgjøre ferdselsretten

Golf

Utenfor den grønne green. Foto: Marianne Reusch

Mange lurer på om allemannsretten gir rett til fri ferdsel på golfbaner. Friluftslovens hovedregel (§ 2) er at enhver kan ferdes fritt i utmark. Ferdselsretten i innmark er langt mer begrenset (§ 3). Og så kommer begrensningene som følger av annen lovgivning.

Definisjonen av innmark har utviklet seg siden loven ble skrevet i 1957, blant annet gjennom flere prinsippavgjørelser fra Høyesterett.  Det kan ikke leses direkte ut av lovteksten hva innmark og utmark betyr. I Miljøverndepartementets rundskriv til friluftsloven står det at begrepet «dyrket mark» ikke kan strekkes så langt at ethvert areal som er tilsådd med gress kan være innmark. Det er særlig landbrukets produksjonsarealer friluftsloven tar sikte på å verne.

Er golfbaner «dyrket mark»? Det kan diskuteres. Men uansett hvilken konklusjon man faller ned på, løser det ikke spørsmålet om allmennhetens ferdselsrett.

En utbredt misforståelse er at det kan trekkes slutninger alene fra om et område er innmark eller utmark, og til om det er ferdselsrett der. Ytterligere ett spørsmål må vurderes, før man kan konkludere: Begrenses ferdselsretten av annen lovgivning? Friluftsloven § 19 er «knaggen» her. Utøvelse av allemannsretten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov.

I områder som er tilrettelagt med hjemmel i plan- og bygningsloven er det sentralt hvilken bruk som er forutsatt. Dette er aktuelt for blant annet golfbaner, alpinanlegg og andre utendørsarenaer. Reguleringsplanen kan inneholde bestemmelser om allmennhetens ferdsel. I Miljøverndepartementets rundskriv til friluftsloven står det: «For golfbaner vil det ofte foreligge en regulering som kanaliserer ferdsel til angitte stier/grøntkorridorer.»

Reguleringsformålet avgjør. Selv om det ikke er fastsatt bestemmelser i planen, kan det gis ordensregler for området for å ivareta planformålet. Den som driver anlegget (klubben, tilretteleggeren) kan bestemme at det ikke er lov å ferdes på banen på en slik måte at det forstyrrer eller kommer i konflikt med golfspillet. Tilsvarende bestemmelser kan fastsettes for eksempel på langrennsarenaer, i alpinanlegg og andre utendørsanlegg. Allmennheten har i utgangspunktet adgang til slike områder, men ferdselsretten kan begrenses og reguleres for å ta hensyn til den forutsatte bruken av området.

Hvorfor står ikke dette klarere i friluftsloven? Det korte svaret er at plan- og bygningsloven ikke fantes da friluftsloven ble laget. Den gang som nå avgjøres enkelt sagt spørsmålet om retten til fri ferdsel i to trinn. Første spørsmål er om området skal regnes som innmark eller utmark etter friluftsloven. Andre spørsmål er om det foreligger begrensninger på ferdselen med hjemmel i annen lovgivning. Det nye er at plan- og bygningsloven i dag er sentral, og ofte avgjørende, i denne vurderingen for områder som er utnyttet til bestemte formål.

Oppsummeringen er at man i tilrettelagte områder i dag sjelden finner svaret på rekkevidden av allemannsretten til ferdsel bare ved å ta stilling til om området er innmark eller utmark. Det er nødvendig å gå et skritt videre, og undersøke hva som gjelder for området i lys av plan- og bygningsloven.

Les juridisk fagartikkel om forholdet mellom friluftsloven og plan og bygningsloven i Kart og plan 2013 nr. 4.

4 tanker om “Er golfbaner innmark eller utmark?

  1. Takk for et tydelig og oppklarende innlegg! Ut i fra din anbefalte to-trinnsvurdering, og teksten din for øvrig, så heller min tolkning av dette i mot at golfbaner ikke bør betraktes som fritt tilgjengelig. Det stemmer i så fall godt overens med min, og jeg tror folk flest sin, tankegang når jeg møter en golfbane på min tur. Vi har jo gjerne litt kjennskap til hva golf er for noe («en uverdig avslutning på livet» var det en ond tunge som sa en gang) unnskyld …. her var det tendensen til golfhat i meg som dukket opp …. hvor var jeg.. jo: hva golf er for noe, nemlig et spill hvor det godt kan komme en hard ball susende uten at man har sett folk i nærheten, og dessuten er faren stor for å få kjeft av golfere, eller i hvert fall lite oppmuntrende tilrop. Det forstår de fleste intuitivt, og nettopp i denne intuitive bedømmelsen av et område man kommer til er jo et viktig element i praktiseringen av friluftsloven (og det har sikkert vært intensjonen i loven, siden man i loven gir oss oppskriften på hva som skal anses som utmark/innmark). Denne kunnskapen om golf og golfere, sammen med den nokså distinkte og kortklippede framtoningen en golfbane har, gjør nok at folk bør søke spesielle stier/traseer for å komme seg gjennom. Gode anlegg bør ha brukbare muligheter for passering en del steder. Det er ikke spesielt naturlig å sette seg ned og fyre opp et bål heller.

  2. Hva da når man på en golfbane blir møtt av skilt med «privat område – adgang forbudt»? Hvor privat er egentlig en golfbane – selv om arealet i utgangspunktet eies av en gård eller flere? Utfordringen med baller etc er jo til å skjønne, men det oppleves jo som litt utenfor hensikten å nekte enhver ferdsel året rundt med et slikt skilt.

  3. Interessant lesing! Spørsmålet om definisjonen av innmark/utmark får også konsekvensar for utøving av motorferdselslova. Dersom golfbanar kan kategoriserast som utmark med ferdselsavgrensingar, så vil vel motorferdselslova likevel gjelde? Motorferdselslova heimlar så vidt eg ser ikkje golfbilar direkte, og har vel heller ikkje ein paragraf tilsvarande friluftslovas § 19.

    Det hadde vore interessant med meir litteratur som handlar om tilhøvet mellom motorferdselslova, friluftslova og plan- og bygningslova.

  4. Tilbaketråkk: Utmark og innmark – et lynkurs | allemannsretten.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s