Søkeresultater for: årstidsregler

Allemannsrettens årstidsregler

Friluftslivet har lover og regler med sesongvariasjoner.

årstidsregler.

Alle årstiders regler. Fotos: Marianne Reusch

Her er noen av datoene som kan merkes av i kalenderen.

VÅR: Båndtvang fra 1. april (hundeloven § 6). Bålforbud fra 15. april (forskrift om brann- forebyggende tiltak § 8-2). Innmarksferdsel tillatt på frossen mark, men ikke lengre enn til 30. april (friluftsloven § 3).

SOMMER: Alminnelig båndtvang opphører 20. august (hundeloven § 6).

HØST: Det generelle bålforbudet opphører 15 september (forskrift om brannforebyggende tiltak § 8-2).

VINTER: Innmarksferdsel tillatt på frossen mark, men tidligst fra 14. oktober (friluftsloven § 3).

Dette er bare generelle hovedregler. I tillegg er det noen steder ferdselsforbud i hekke- og yngletid for enkelte arter, og øvrige lokale forskrifter som avviker fra hovedreglene.