Foredrag, undervisning og kåserier

Spørsmål om foredrag? Kontakt: post@allemannsretten.no

2018:

039

Den juridiske verktøykassen. Foto: Marianne Reusch

5. mars 2018: «Grunneierrett og allemannsrett», foredrag for Leiravassdraget og Rømuas utmarkslag, Nannestad.

1.mars 2018: «Bruksanvisning til Oslomarka», kåseri for Bærumsverk og Lommedalen seniorsenter.

8. februar 2018: «Stier og snarveier – Rettsvern, interessekonflikter, tilrettelegging og opprustning, brukerbetaling, vedlikeholdskostnader.»  Foredrag på det årlige tingsrettskurset i regi av Juristenes Utdanningssenter, Sandefjord.            

24. januar 2018: «Allemannsretten – og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling», kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

16. januar 2018: «Allemannsretten-masseturisme, problemer og muligheter». Innlegg på arrangementet Lytring i Lofoten, Svolvær.

2017:

30. november 2017: «Vern om drikkevann – allemannsrett, restriksjoner og bruk av de riktige paragrafene.» Innlegg på konferansen Vann, avløp og nye rettsregler, i regi av Tekna og Norsk vann, Gardermoen.

23. oktober 2017: «Allemannsrettens grenser, nye aktivitetsformer og kommunens styringsmuligheter.» Fagdag i regi av Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer.

18. oktober 2017: «Allemannsretten og pliktene», temakveld i regi av Bø turlag m.fl, Bø, Telemark.

16. oktober 2017: «Allemannsrett og eiendomsrett – to sider av samme sak?» Eiendomskonferansen 2017, GeoForum Hordaland, Solstrand.

28. september 2017: «Friluftsliv på ville veier». Hva kan gjøres når allemannsretten fører til overforbruk, lovbrudd eller konflikt med grunneierens interesser. Skogforum i regi av Norskog. Litteraturhuset, Oslo.

13. september 2017: «Plan- og bygningsretten i et nøtteskall», Samplan, Lillehammer.

6. september 2017: «Oslomarka – Harde fakta og løse rykter», kåseri på Kartverkets Eiendomsrettsseminar, Sørsetra, Krokskogen.

19. juni 2017: «Allemannsretten – et gode og en utfordring», foredrag på samling for nasjonalparkstyrene i Jostedalen, Breheimen og Reinheimen nasjonalparker, Jostedalen, Sogn og Fjordane. 

30. mai 2017: «Eiendomsgrenser og rettsregler» og «Kraftledningregisteret»,  foredrag på samling for Kartverket, eiendomsdivisjonen, Granavollen.

11. mai 2017: «Allemannsretten og jakten.» Foredrag på samling for ansatte, Norges jeger- og fiskerforbund, Flå, Buskerud.

24. april 2017: «Allemannsretten og amatørgeologen», temamøte Vestfold Geologiforening, Sandefjord.

30. mars 2017: «Allemannsrettens problemer. Løsninger for landbruket», Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø.

9. mars 2017: «Ferdselsregulering på sti», Stikonferansen 2017 i regi av Friluftsrådenes landsforbund og Den norske turistforening, Hamar.

1 mars 2017: «Allemannsretten-sett fra skogeierens side», foredrag på temakveld for Follo skogeierområde, Drøbak.

14.-16. februar 2017: Eiendomsjus, forelesninger på masterstudium for eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU, Trondheim.

14. februar 2017: Foredrag på Norges Boligbyggelags Landsforbunds kurs i eiendomsjus for viderekomne: «Tiltak på egeneiendom» og «Allemannsrett og ordensregler på fellesområder og uteoppholdsarealer», Trondheim.

8. februar 2017: «Konflikter-og løsninger-i inn-og utmark», Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning, Østfold fylkeskommune, Jeløy Radio, Moss.

3. februar 2017: «Den vanskelige strandsonen, oppdatert rettspraksis om allemannsretten. Ekspropriasjonsrettslige spørsmål», Advocatia-kurs i fast eiendom, Stavanger.

1.februar: «Allemannsretten – Sett fra grunneierens side», Medlemsmøte, Fet jordbruksforening, Fetsund, Akershus. 

31. januar 2017: «Friluftsliv og allemannsrett ved kysten – Hvordan kan kystsoneplanen gjøre en forskjell?», Konferanse om kystsoneplan for Telemark, Telemark fylkeskommune, Langesund.

24.-25. januar 2017: Eiendomsjus, forelesninger på masterstudium for eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU, Trondheim.

19. januar 2017: Bokbad/litterær samtale med forfatter Thor Gotaas om hans bok «Mitt liv som middels langrennsløper», Litteraturhus Lillehammer.

16. januar 2017: «Paragrafene, problemene, og jakten på løsninger i planene», Fredrikstad kommunes oppstart med nye kommunedelplaner, Litteraturhuset i Fredrikstad.

3. januar 2017: «Mulighetsrommet ved håndtering av masseutfart i naturområder», Den norske turistforening, Oslo.

2016:

1.desember 2016: «Del stien. Temadag om friluftsloven, allemannsrettens grenser og kommunens verktøy for å løse flerbrukskonflikter i utmark». Oppdal kommune.

30. november 2016: «Friluftsloven, allemannsretten og grunneieren», temakveld i regi av Hedmark fylkeskommune, Tynset.

29. november 2016: «Allemannsretten- og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling», kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

24. november 2016: «Grunneieren, allemannsretten og friluftsloven», foredrag på personalsamling for Finnmarkseiendommen, Oslo.

23. november 2016: «Allemannsretten og regulering av ferdsel», Troms fylkeskommunes friluftsseminar, Bardufoss.

11. november 2016: «Stiens rettsvern», Den norske turistforenings naturvernutvalg, Sandefjord.

10. november 2016: «Sikkerhet og erstatningsansvar ved ulykker i skiløypene», Norges Skiforbunds løypeseminar, Beitostølen.

20. oktober 2016: «Sikkerhet og ansvar ved tilrettelegging for friluftsliv», workshop med Opplysningskontoret for terrengsykling.

18. oktober 2016: «Allemannsrettens grenser», Friluftspolitisk seminar i regi av Norsk Friluftsliv, Oslo.

11. oktober 2016: «Naturmangfoldet i lovverket», Naturvernforbundet i Bærum

29. september: «Allemannsrettens grenser», Forskningsdagene i Midt-Troms, Skaland, Senja.

20. september 2016: «Sikring av markagrenser og friluftsområder. Nyttige verktøy i plan- og bygningsloven.», FNF-samling, Helgelandsmoen.

13. september 2016: «Kommunens arealplanlegging – Reglene om planlegging i plan- og bygningsloven», Samplan, Lillehammer.

7. september 2016: «Allemannsretten i byen?», Innlandsbykonferansen, Gjøvik.

6. september 2016: «Allemannsretten og tilrettelegging for friluftsliv», friluftslivets uke, Østfold fylkeskommune, Råde.

23. juni 2016: «Erstatningsansvar ved tilrettelegging for terrengsykling», foredrag på Innovasjon Norges konferanse: Det bærekraftige terrengsykkelproduktet, Trysil, Hedmark.

14. juni 2016: Oppstartmøte for Vestlandsforsknings prosjektet Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark, innlegg om «jakt, grunneierrett, allemannsrett», «avtaler på friluftslivets område» og «kommunens verktøykasse i utmarksforvaltningen». 

 

Losæter, Oslo, Foto Mikkel Dagestad

Utendørsforelesning på Losæter i Oslo i forbindelse med Oslo Apiary&Aviary’s kunstprosjekt. Foto: Mikkel Dagestad

7. juni 2016: Utendørsforelesning om allemannsrettenLosæter i Oslo sentrum, bidrag til kunstprosjekt i regi av Oslo Apiary & Aviary. Fra arrangørens beskrivelse: «A three-day journey from Losæter, Oslo to the Henie Onstad Art Center in Bærum. This walk connects these two sites via the coastline. At once a commons and a site of rapid enclosure, this coastline will be activated by a group of bodies as a means to keep it free and open and inline with Norway’s, “all mans right to roam”: allemannsretten.»

25. april 2016: «Allemannsretten – kulturarv og nye utfordringer», Midt-Telemark Seniorlæring, Bø, Telemark.

20. april 2016: Temakveld om allemannsretten, i regi av Forum for natur og friluftsliv Hedmark, Kongsvinger.

30. mars 2016: «Retten til høsting», Oslo og omland sopp og nyttevekstforening, medlemsmøte, Oslo.

16. mars 2016: «Ledetråder og snublesteiner i plan- og bygningsretten», Femfylkesmannsamling i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kongsvoll, Oppdal.

9. mars 2016: «Allemannsrett i idrettsanlegg – Hva er lov og hvem bestemmer?», Anleggsseminaret i regi av Bad, Park og Idrett, Gardermoen.

8. mars 2016: «Grunneierrett og allemannsrett», Informasjonsmøte i regi av landbruksforvaltningen i Fredrikstad, Onsøy.????????????????????????????????????

25. februar 2016: Sykling, tilrettelegging og ansvar, informasjonsmøte for Trysilvassdragets skogeierlag, Trysil.

12. februar 2016: Løsningsrettigheter – bortfall og sletting, foredrag sammen med Haldis Framstad Skaare, på det årlige tingsrettskurset i regi av Juristenes utdanningssenter, Sandefjord.

8. februar 2016: Allemannsretten – I utmark kan enhver ferdes til fots hele året…, foredrag på årsmøtet til Seniorgruppa i Den norske turistforening, Oslo.

27. januar 2016: Løsningsrettigheter – bortfall og sletting, lunsjforedrag sammen med Haldis Framstad Skaare, Kartverket, Hønefoss.

18. januar 2016: Tilrettelegging av turstier, Kommunens verktøykasse, grunneierens rettigheter, friluftsloven og allemannsretten. Åpent informasjonsmøte om etablering av kyststi, Larvik.

14. januar 2016: Allemannsretten, foredrag for Bærums Verk Rotary, Lommedalen.

12. januar 2016: Allemannsretten- og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling, kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

2015:

16. desember 2015: «Friluftsforskrift for Lofoten?», foredrag for Lofotrådet, Kabelvåg.

15. desember 2015: «Harde fakta, løse rykter og røverhistorier fra Oslomarka», julebordskåseri, Kobberhaughytta, Oslo.

2. desember 2015: «Sør for Sinsenkrysset», kåseri på Østensjø historielags julemøte, Godlia, Oslo.

25. november 2015: «Eiendomsgrenser i rettspraksis», Matrikkeldagene, Tekna Samfunnsutviklerne, Gardermoen. 

13. november 2015: «Gleder uten grenser?», Den norske turistforenings TUR-konferanse, Ullevål, Oslo.

11. november 2015: «Allemannsretten og friluftsloven», Aust-Agder fylkeskommunes friluftslivskonferanse, Arendal.

5. november 2015: «Allemannsretten, friluftsloven, grunneierretten, kommunens verktøykasse ved tilrettelegging for friluftsliv, og naturvern og friluftsliv», dagsseminar i regi av Salten regionråd og Salten friluftsråd, Bodø.

2. november 2015: «Allemannsretten», Foredrag på åpent kveldsmøte i Trivselshagen kulturhus Sandane, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

29. oktober 2015: «Allemannsretten», Foredrag på Vest-Agder fylkeskommunes friluftslivsseminar, Kristiansand.

19. oktober 2015: «Håndverkere i Oslomarka – Harde fakta, røverhistorier og løse rykter», kåseri for styret i Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF), Kobberhaughytta, Oslo.

15. oktober 2015: «Privatrettslige forhold – særlig om atkomst», Plan- og bygningslovkonferansen 2015 for Fylkesmannen i Hedmark, Elverum. 

14. oktober 2015: «Naboen i plan- og byggesaken – interessemotsetninger, varslingsregler og klagehåndtering», Plan- og bygningslovkonferansen 2015 for Fylkesmannen i Hedmark, Elverum.

13. oktober 2015: «Allemannsretten og kommunens verktøy for å sikre friluftslivet», dagsseminar på Fylkeshuset, og «Allemannsretten» kveldsforedrag på Aronstunet, Buskerud fylkeskommune, Drammen.

5. oktober 2015: «Urban allemannsrett og tilrettelegging for friluftsliv og folkehelse gjennom arealplanlegging», Akershus fylkeskommune, Temadag om allemannsretten, Oslo.

25. september 2015: «Allemannsretten og pliktene», Friluftskonferansen 2015, Lofoten friluftsråd, Flakstad, Lofoten.

23. september 2015: «Allemannsretten og pliktene», Regional stikonferanse – Friluftsliv – ein lokal utviklingsmotor, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund og Sunnmøre turistforening, Åndalsnes.

22. september 2015: «Allemannsretten og friluftsloven», Aktiv saman, Konferanse og integrering gjennom idrett og friluftsliv, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen og omland friluftsråd, Bergen.

14. september 2015: «Kommunens arealplanlegging – Reglene om planlegging i plan- og bygningsloven», Samplan, Lillehammer.

10. september 2015: «Løsningsretter – Omfang, innhold, bortfall og lengstetid», Kartverkets eiendomsrettsseminar, Sundvollen.

2. september 2015: «Allemannsrett for metallsøkere», foredrag på medlemsmøte i Norges Metallsøkerforening, Oslo.

27. august 2015: «Kommersiell utnyttelse av allemannsretten», foredrag på samlingen Næring og natur i regi av Profilgruppa Midt-Troms, Finnsnes.

11. juni 2015: «Allemannsretten og kommunens verktøykasse ved tilrettelegging for friluftsliv», Samling i regi av Østfold fylkeskommune, Sarpsborg.

10. juni 2015: «Allemannsretten og tilrettelegging for friluftsliv», Landskonferansen for bad, park og idrett, Hamar.

10. juni 2015: «Allemannsretten – myter og nyheter», «sommeråpent» hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo.

9. juni 2015: «Juss i utmark», samling for Statens naturoppsyn, Bodø.

26. mai 2015: «Allemannsretten, og kommunens verktøykasse ved tilrettelegging for friluftsliv», Advokatforeningen Trøndelag krets, Trondheim.

19. mai 2015: «Allemannsretten og friluftsloven – hvordan forholder vi oss som felles brukere?» Åpent møte i regi av Eidsberg kommune og Østfold fylkeskommune, Eidsberg bibliotek, Mysen.

12. mai 2015: «Ski i våpen», foredrag på Norsk Heraldisk Forenings årsmøte, Kulturvernets hus, Oslo.

5. mai 2015: «Allemannsretten», åpent foredrag i regi av Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Hemsedal, Buskerud.

4. mai 2015: «Allemannsretten», forelesning på Politihøyskolen, Oslo. Videreutdanning i bekjempelse av miljøkriminalitet.

23. april 2015: Seminar om friluftsloven og allemannsretten i regi av Tromsø kommune og Ishavskysten friluftsråd, «Allemannsretten – myter og oppdaterte nyheter», «Friluftsliv i bynære områder, kommunens verktøykasse», «Folk og ferdsel – sett fra grunneierens side», «Tilrettelegging i naturen. Reglene som balanserer mellom bruk og vern».

21. april 2015: «Stiene våre og allemannsretten», Foredrag på generalforsamling i Holmenkollens Vel, Oslo.

17. mars 2015: «Stiens rettsvern», Stikonferansen 2015, Den norske turistforening og Friluftsrådenes landsforbund, Fornebu.

11. mars 2015: «Allemannsrett, grunneierrett og plan- og bygningsrett», GeoNordland 2015, Bodø.

3. mars 2015: «Kartet som bevis i saker om fast eiendom», Geomatikkdagene for Finnmark og Troms, Alta.

23. februar 2015: «Kommunens verktøy ved tilrettelegging for friluftsliv», Friluftskonferansen, Grenland friluftsråd, Porsgrunn.

13. februar 2015: «Løsningsrettigheter – bortfall og lengstetid», foredrag på kurs i fast eiendom, Advocatia, Stavanger.

11. februar 2015: «Allemannsretten – Tradisjonelt og moderne friluftsliv», Temakveld, Forum for natur og friluftsliv Hedmark, Elverum.

2014

27. november 2014: Løypebasens guide til plan- og bygningsloven, Norges skiforbunds løypeseminar, Røros.

26. november 2014: Skiløyper i verneområder, Norges skiforbunds løypeseminar, Røros.

21. november 2014: Forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven, lunsjforedrag for Dalan advokatfirma, Oslo.

17. november 2014: Forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven, foredrag på møte for strategi og samfunn, Asker kommune.

14. november 2014: Allemannsretten i byen, Idretts- og friluftslivskonferansen i Oslo.

11. november 2014: Allemannsretten og friluftsliv i kommunale planer, Plankonferanse, Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark Fylkeskommune, Alta.

2. november 2014: Meteorer og paragrafer. Et juridisk blikk på eierskap til meteoritter, Norsk meteornettverk, Naturhistorisk museum, Oslo.

30. oktober 2014: Bruksanvisning til Oslomarka, DNT Oslo og omland, seniorgruppa, Kobberhaughytta.

29. oktober 2014: Forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven, Plan- og bygningslovkonferansen 2014, Fylkesmannen i Hedmark, Trysil.

22. oktober 2014: Camping og allemannsretten, Konferansen «Camping en framtidsnæring – med hvilke rammevilkår», NHO Reiseliv og Norsk Turistutvikling AS, Kristiansand.

20. oktober 2014: Allemannsrettens grenser – håndheving og sanksjoner, Oppsynssamling for etater med begrenset politimyndighet, Oslo politidistrikt.

17. oktober 2014: Allemannsretten, Advokatforeningen Trøndelag krets, Røros-seminaret.

14. oktober 2014: Ferdsel i kulturlandskapet i tettstedsnære strøk, temakveld i regi av Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Ås, Akershus.

4. september 2014: Allemannsretten- og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling, kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

22. august 2014: Guidet vandringstur på ledsagerprogrammet til Nordisk juristmøte, Oslo.

17. august 2014: Skis as charges in Scandinavian coates of arms, XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Oslo.

8. mai 2014: Allemannsretten og friluftsloven, og Adgang til å stille vilkår i byggetillatelsen, Byggesakskonferansen, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen.

28. april 2014: Access to the outdoors – Backpackers guide to the law, Transcultural European Outdoor Studies, Norges idrettshøyskole, Oslo.

10. april 2014: Allemannsrettens grenser, Bymiljøetaten, Oslo kommune.

27. mars 2014: Allemannsretten og jordskifterettene, Dømesamling for jordskifterettene i Hålogaland og Frostating, Alta, Finnmark.

25. mars 2014: Allemannsretten, Holmenkollen Rotary, Oslo.

17. mars 2014: Allemannsrett, grunneierrett og plan- og bygningsrett, kurs i regi av Salten friluftsråd/Universitetet i Nordland, Bodø.

12. mars 2014: Eierrådighet i lys av plan- og bygningsloven og Kartets rolle i tvistesaker, foredrag på GeoNordland, Bodø.

27. februar-6. mars 2014: Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold (sameie, servitutter, naborett, allemannsrett, hevd), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

26. februar 2014: Kartets rolle i tvistesaker, GeoForum Telemark, fagdag, Bø i Telemark.

12. februar 2014: Høstingsretten – Elverum sopp- og nyttevekstforenings årsmøte, Elverum.

9. februar 2014: Høstingsretten – allemannsrett for soppinteresserte, Norges sopp- og nyttevekstforbunds Vintersopptreff 2014, Oslo.

13. januar 2014: Kartets rolle i tvistesaker, Lokale geomatikkdager, GeoForum, Norefjell.

2013:

20. desember 2013: Byggesaksbehandlingen – Roller og ansvarsfordeling for profesjonelle aktører, foredrag for Gjensidige ansvarsforsikring, storskade, Oslo.

10. desember 2013: Allemannsretten og planlegging for friluftsliv i strandsonen, Fylkesmennenes kystsonenettverk, Miljødirektoratet, Trondheim.

3. desember 2013: Allemannsretten  – og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling, kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

27. november 2013: Lov og rett i skiløyper, Norske Spor –  løypeseminar, Storefjell, Buskerud.

22. oktober 2013: Friluftsloven i forandring (?), Friluftspolitisk samling, Frifo (Friluftslivets fellesorganisasjon), Oslo.

18. oktober 2013: Allemannsretten i bolig- og hytteområder, Det årlige bolig- og husleierettskurset i regi av juristenes utdanningssenter, Sandefjord.

11. september 2013: Kartets betydning i tvistesaker, Kartverkets eiendomsrettsseminar, Sundvollen.

5. september 2013: Forholdet mellom friluftsloven og plan- og bygningsloven, Innlegg på seminar i Norsk tingsrettsforum (NaTiFo), juridisk fakultet i Bergen.

25. august 2013: Forelesninger: Eiendomsrett, allemannsrett, plan- og bygningsrett og kartjuss, kurs i tingsrett for landmålere, Trondheim.

6. juni 2013: Friluftsloven og grunneierretten, foredrag på konferansen Skog og tre 2013, Gardermoen, Akershus.

30. mai 2013: Eiendomsforviklinger – Verktøykasse for advokater til bruk der privatrett møter plan- og bygningsretten, foredrag på Advokatenes fagdager, Oslo.

28. mai 2013: Allemannsretten og markamysterier, foredrag på årsmøte for Skiforeningens lokalutvalg for Ringerike, Hole og Jevnaker, Ringkollen.

26. april 2013: Access to the Outdoors — and the Law, gjesteforelesning, Transcultural European Outdoor Studies,(TEOS), Norges idrettshøyskole.

17. april 2013: På sykkel gjennom paragrafjungelen  – moderne friluftsliv i en skog av lover, foredrag på Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) årsmøte, Oslo.

17. april 2013: Allemannsretten – og tilrettelegging for friluftsliv i planlegging og byggesaksbehandling, kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

12. april 2013: Erstatning til grunneiere ved tilrettelegging for friluftsliv, Det årlige ekspropriasjonsrettskurset i regi av Juristenes utdanningssenter, Sandefjord.

8. april 2013: Vern om stier og snarveier i tettbygde strøk, workshop med Røykås Vel, Lørenskog.

4. april 2013: Kan kommunen pålegge plikter i byggetillatelsen?, foredrag på Byggesaksdagene, Direktoratet for byggkvalitet, Storefjell, Gol.

19. mars 2013: Vilkår i byggesaksbehandlingen, foredrag på Fylkesmannssamling, Kongsvoll, Dovre.

25. februar – 7. mars 2013: Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

15. februar 2013: Allemannsretten og moderne friluftsliv, lunsjseminar hos Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

14. februar 2013: Allemannsretten og kartfestet informasjon, foredrag på konferansen GeoNordland 2013, Bodø.

13. februar 2013: Lov og rett i skiløyper, foredrag på løypekjørerkurs, Norges Skiforbund og Troms skikrets, Bardufoss.

8. februar 2013: Tingsrettens tilstand. Eiendomsrett i plan- og bygningslovens tidsalder, foredrag på det årlige tingsrettskurset, Juristenes utdanningssenter, Sandefjord.

7. februar 2013: Allemannsretten, skiløypene og markaloven – et lynkurs, innlegg for Skiforeningens styre og råd, Oslo.

1. februar 2013: Glimt fra medietreningsdagboka, Foredrag på kurs i mediehåndtering for kvinner, i regi av likestillingsutvalget og kommunikasjonsseksjonen, Det juridiske fakultet, Oslo.

2012:

13. desember 2012: Praktisk juss ved bruk, aktiviteter og tiltak i skog og utmark, foredrag for elever og lærere (naturbruk og landbruk), Valle videregående skole, Lena, Oppland.

11. desember 2012: Bruksanvisning for Marka, julebordskåseri, Kobberhaughytta, Oslo.

6. desember 2012: Hva er det med ski?  Julebordskåseri for Vestre Aker Skiklubbs hovedstyre, Kobberhaughytta, Oslo.

5. desember 2012: Fast eiendom på femti minutter, eksamensforelesning, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

28. november 2012: Lov og rett i skiløyper, og forholdet til grunneier, Norske Spors løypeseminar, Storefjell, Buskerud.

26. november 2012: Allemannsretten og kartfestet informasjon, lunsjseminar på Kartverket, Hønefoss.

23. november 2012: Allemannsretten, eiendomsretten og Vestfold, foredrag for Advokatforeningen Vestfold krets, Sandefjord.

19. november 2012: Jurymedlem i nettskrivekonkurranse, presentasjon av forskningsprosjekter på nett, Senter for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

6. november 2012: Studentevaluering i Facebooks tid, foredrag på grunnkurs i universitetspedagogikk for stipendiater og post.doc, Oslo.

27. oktober 2012: Allemannsretten, kommersielle aktiviteter og løypeavgift. Norges skiforbunds høstmøte, Gardermoen.

12. oktober 2012: Allemannsretten og domstolene, Dommerseminar Troms og Finnmark, Sommerøya, Tromsø.

11. oktober 2012: Allemannsretten og skiløypene, Oslo skikrets.

3. oktober 2012: Friluftsloven og allemannsretten – hva kan man gjøre? Drammensbiblioteket/Drammen Folkeakademi.

September-oktober 2012: Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

24. september 2012: Allemannsretten, Romerike Runners klubbkveld, Skedsmohallen.

22. september 2012: Lov og rett i skiløyper, foredrag på Norges skiforbunds anleggsseminar, Gardermoen.

21. september 2012: Vilkår ved dispensasjoner etter plan- og bygningsloven, foredrag på kurs i planrett, Universitetet i Bergen.

18. september 2012: Allemannsretten i Oslomarka – Siste nytt om gamle regler. Oslo og omland friluftsråd (OOF) medlemsmøte.

13. september 2012: Adgangen til å stille vilkår ved tillatelser etter plan- og bygningsloven, Landskonferansen i plan- og bygningsrett, Drammen.

12. september 2012: Den juridiske ryggsekken – for skiløpere og markabrukere.  Kåseri for Skiklubben Ull, Oslo.

6. september 2012: Eiendom forplikter. Allemannsretten og tinglysing av vilkår av hensyn til friluftslivet. Foredrag på Kartverkets eiendomsrettsseminar, Sundvollen.

29. august 2012: Allemannsretten og plan- og bygningsloven, foredrag på kurs i plan- og bygningsrett, Senter for etter- videreutdanning, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

25-26. august 2012: Utsikt til innsikt, workshops/guidede turer om allemannsretten på festivalen Up To Nature, i regi av Black Box Teater, Studenterhytta i Nordmarka, Oslo.

20. august 2012: Oslomarka – En litt annen versjon…Kåseri for NHO mat og drikke, Kobberhaughytta, Oslo.

27. juli 2012: NM i litteraturformidling, Arendal.  Kom til finalen og endte på 4. plass 🙂

13. juni 2012: Oslomarka – Det nest viktigste. Og litt til.... Kåseri for Ernst & Young, Kobberhaughytta, Oslo.

15. mai 2012: Allemannsrett, friluftsliv og kommuneplanlegging, Foredrag for Øvre Eiker kommune, Hokksund.

27. april 2012: Bruksanvisning for Marka. (Hva blåmerkede stier kan føre til, som ingen har husket å fortelle deg). Kåseri på DNT Oslo og omegns generalforsamling.

24. april 2012: Law on access to the outdoors, undervisning for masterstudenter,  Transcultural European Outdoor Studies, Norges Idrettshøyskole.

20. april 2012: Adgangen til å stille vilkår i plan- og bygningsretten, Foredrag, Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse, Geilo.

17. april 2012: Allemannsretten og idretten, Foredrag, Kulturdepartementet, idrettsavdelingen.

13. april 2012: Allemannsretten på veier og stier, Foredrag for Statens vegvesen, Brynseng, Oslo.

29. mars 2012: Allemannsretten, kåseri for Lysaker Rotary.

22. mars 2012: Reisen til paragrafjungelen – Fra rovdyr til bærtur. Foredrag på seminar for Det juridiske fakultets administrasjon, Oslo.

14. mars 2012: Allemannsretten, friluftsloven og kommunens rolle, foredrag for Juridisk forum i regi av kommuneadvokaten i Bærum.

13. mars 2012: Friluftsloven og plan- og bygningsloven, kurs i plan- og bygningsrett i regi av Senter for etter- videreutdanning, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

10. februar 2012: Allemannsrettens trekantkonflikter, foredrag for Juristenes utdanningssenter, konferanse i Sandefjord

4. januar 2012:  Allemannsretten og fellesgodefinansiering, foredrag i Oslo.(mer)

Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s