Friluftsloven

Reglene om allemannsretten står i friluftsloven. Loven ble vedtatt av Stortinget i 1957. Før dette var allemannsretten en del av sedvaneretten, det vil si uskrevne rettsregler. Friluftsloven fikk også blant annet regler som skulle beskytte utmark mot utbygging, og regler om det offentliges oppgaver innen friluftsforvaltningen. Siden 1957 har det vært både en betydelig samfunnsutvikling og rettsutvikling. Loven er endret mange ganger. 

Les hele friluftsloven her (Lovdata).

omsl.2-Panteloven med komm_3.utgSe mer i boken om friluftsloven, kommentarer og forklaringer til hver enkelt lovparagraf.